Taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos.

  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
  1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar pildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytas normas. Apie pakeitimus Pirkėjas informuojamas www.dorishop.lt tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant www.dorishop.lt el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
  1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
  1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintys turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  1.3.3. juridiniai asmenys;
  1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
  1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
  1.5. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje www.dorishop.ltsuformuoja prekių krepšelį ir patvirtina užsakymą.
  1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma elektroninės parduotuvės - www.dorishop.lt duomenų bazėje.

  2. Asmens duomenų apsauga.

  2.1. Užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje www.dorishop.lt Pirkėjas gali:
  2.1.1. užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
  2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui teisingus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
  2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi www.dorishop.lt veiklos analizės tikslais.
  2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų www.dorishop.lt veiklos analizės tikslais, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini užsakymų įvykdymui.
  2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas www.dorishop.lt parduotuvėje ir užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

  3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.dorishop.lt šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve ir reikalauti grąžinti pinigus už prekes arba pakeisti prekes kokybiškomis tik tuo atveju, jeigu gautos prekės yra netinkamos kokybės, pasibaigusio galiojimo arba neatitinka VMVT reglamentų dėl netinkamos produkto sudėties. Apie prekių neatitikimus ar netinkamą kokybę, būtina pranešti iš karto klientų aptarnavimo skyriui.
  3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes už jas susimokėjus užsakymo tvirtinimo metu.
  3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti arba informuoti apie pasikeitimą klientų aptarnavimo skyrių el. paštu info@dorishop.lt. Jeigu užsakymas yra išsiųstas, apie kontaktų pasikeitimą reikia informuoti nedelsiant.
  3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu info@dorishop.lt
  3.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis nepažeisdamas LR teisės aktų.

  4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

  4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
  4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

  5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Dorishop parduotuvės Taisyklėmis ir jos Privatumo politika, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

5.2.Pasirinkdamas prekes Klientas patvirtina turintis pakankamai kompetencijos pasirinkti jam tinkamų savybių prekes.

5.3. El. Parduotuvėje galima apsipirkti bet kuriuo metu, tačiau klientų aptarnavimo skyrius dirba tik darbo metu, nurodytais laikais. Užsakymai siunčiami ir pristatomi taip pat tik darbo dienomis.
5.4. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.5. Pirkėjas apmoka užsakymą dviem būdais:
5.5.1. Atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas (iškart suformavus užsakymą) pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema (Paysera).
5.5.2. Atsiskaitymas grynaisiais pinigais ar bankine mokėjimo kortele Venipak kurjeriui prekių pristatymo metu.

5.6. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas į Dorishop parduotuvę. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Dorishop parduotuvė. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai Dorishop parduotuvė gauna patvirtinimą apie apmokėjimą už užsakymą iš institucijos, kurią atsiskaitymams pasirinko Klientas.

5.7. Klientui pateikus užsakymą, Dorishop parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką apie gautą užsakymą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus Kliento apmokėjimą. Jei užsakymas neapmokamas per 7 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.

5.8. Elektroninė sąskaita už Užsakymą suformuojama ir Klientui išsiunčiama Kliento registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu tuomet, kai Dorishop Parduotuvė išsiunčia Užsakymą. Klientas taip gali atsisiųsti elektroninę sąskaitą prisijungęs prie savo paskyros Dorishop Parduotuvėje ir peržiūrėjęs Užsakymo detalizaciją.

6. Prekių pristatymas.


6.1. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis yra fiksuotas. Mokestis yra automatiškai paskaičiuojamas vykdant užsakymą ir yra matomas prieš galutinai patvirtinant užsakymą

6.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir kontaktinį telefono numerį.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.4. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas – siuntų tarnybų (Venipak, Omniva).
6.5. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas arba pinigų grąžinimą, tuo atveju, kai užsakymas buvo apmokėtas užsakymo metu ir kliento pageidavimu yra anuliuojamas, dėl vėlavimo.
6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių – force major.
6.7. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pristatyta sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekių komplektacija.
6.8. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba paprašyti kurjerio, kad sudarytų siuntos pažeidimo aktą. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

7. Prekių kokybė ir garantijos.

7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės informacija yra nurodoma prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Jeigu prekės aprašyme dėl tam tikrų indikacijų patariama pasitarti su gydytoju, Pirkėjas privalo šia informacija ir vadovautis.
7.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo ekrano parametrų ypatybių.

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas.

  8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro įsakymu „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
  8.2. Vadovaudamasis taisyklėmis, Pardavėjas sutinka prekes keisti kokybiškomis ar grąžinti pinigus už prekes tik tuo atveju, jeigu prekės pakuotė pažeista arba pasibaigęs prekių galiojimo laikas.
  8.3. Kosmetikos priemones galima grąžinti per 14 kalendorinių dienų, pažymime, kad 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių taikymo gairėse yra nurodyta, kad pirkėjas turėtų elgtis su preke ir ją apžiūrėti tik tokiu pačiu būdu, kaip jam būtų leista tą atlikti parduotuvėje. Taip pat pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje numatyta, kad grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei prekės nepraradusios prekinės išvaizdos, taip pat vartotojas turi turėti įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo. Gavus prekių grąžinimą neatitinkančių grąžinimo sąlygų, bus siunčiamos atgal pirkėjui.
  8.4. Pirkėjas grąžinamas prekes siunčia savo sąskaita, jeigu prekės nėra netinkamos ar pažeistos. Esant neatitikimams ar pažeidimams, Pardavėjas kompensuoja Pirkėjui siuntimo ir grąžinimo išlaidas.
 2. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė.

  9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų tikslumą. Jeigu Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už patirtus nuostolius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
  9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

  10. Rinkodara ir informacija.

  10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
  10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
  10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu nurodytais kontaktiniais duomenimis (el. paštu ar telefono numeriu).
  10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo klientų aptarnavimo skyriui, el. paštu info@dorishop.ltarba susisiekia nurodytais kontaktiniais duomenimis.
  10.5. Pardavėjas neatsako, jeigu Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar užsakymus patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
  10.6. Visas komentarų talpinimo Prekių komentaruose taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja Dorishop Parduotuvė. Pirkėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie Dorishop parduotuvėje esančias prekes, rašydamas komentarus atsiliepimų skyriuje. Bet koks komentaro talpinimas Dorishop Parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.
  10.7. Dorishop Parduotuvė visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek Lietuvos Respublikos teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles. Kartu pasilieka teisę šalinti bet kokius Prekių komentaruose patalpintus komentarus savo nuožiūra.
  10.8. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą Dorishop Parduotuvėje, patvirtina, jog toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus. 1. Privatumo politika

11.1. UAB „Lenova“ arba Duomenų valdytojas į.k. 304213486, buveinės adresas: Senasis Ukmergės kelias 4, LT-14302 Vilnius. UAB “Lenova” yra Dorishop elektroninės parduotuvės www.dorishop.lt valdytojas.  Internetinės parduotuvės (toliau – „Dorishop parduotuvė“) taisyklės (toliau – Taisyklės), Privatumo politika yra privalomos Klientui teikiant užsakymą Dorishop parduotuvės internetiniame puslapyje  www.dorishop.lt.

11.1.1. Dorishop Parduotuvė gerbia klientų privatumą. Todėl rekomenduojame prieš darant užsakymą mūsų Parduotuvėje atidžiai perskaityti šias taisykles bei Privatumo politiką. Dorishop Parduotuvės Privatumo politika taikoma, kai jau esate mūsų klientas arba išreiškėt norą pirkti Dorishop Parduotuvėje. Ši Privatumo politika taikoma ir tada, kai pirkote ar išreiškėte norą pirkti prekes mūsų parduotuvėje prieš įsigaliojant šiai Privatumo politikai ir kai gavome kliento Asmens duomenis. Klientas arba Duomenų subjektas registruojantis pateikia prekių pristatymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomas prekės; telefono numerį; kitus pristatymui ar sąskaitos išrašymui būtinus duomenis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms ir šiai Privatumo politikai pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Tokiu atveju visada laikoma, kad Klientas sutinka, kad pateikti jo asmeniniai duomenys bus tvarkomi UAB „Lenova“ vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika bei duomenų apsaugos teisės aktais. UAB “Lenova” tvarko asmens duomenis tam, kad galėtume teikti savo Paslaugas. Klientas sutinka, kad pažymėjus sutikimą pirmojo užsakymo metu, kitų pirkimų metu jis būtų pažymėtas automatiškai. Klientui arba Duomenų subjektui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Dorishop Parduotuvės Taisyklėmis ir Privatumo politika. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių ar Privatumo politika, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Dorishop Parduotuvės Taisyklėmis ir Privatumo politika. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis ar Privatumo politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

11.2. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principais.

11.3. Paprastai UAB “Lenova” Asmens duomenis gauna tiesiogiai iš asmens, kai pasinaudoja arba išreiškia norą pirkti Dorishop Parduotuvėje. Visi vartotojai gali matyti, redaguoti ar ištrinti savo asmeninę informaciją bet kuriuo metu (išskyrus jie negali pakeisti savo vardo). Informuojame, kad Svetainės administratoriai taip pat gali matyti ir redaguoti šią informaciją.

11.4. Informuojame, kad UAB “Lenova” naudoja slapukus, siekiant pagerinti interneto svetainės veikimą.

11.5.  Tiesioginės rinkodaros ir reklaminius pranešimus, naujienlaiškius (akcijas) gauna klientai, kurie yra davę tokį sutikimą.

11.6. Sąvokos:

Asmens duomenys– bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;

Duomenų tvarkymas– bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

Duomenų tvarkymo apribojimas– saugomų asmens duomenų žymėjimas siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje;

Profiliavimas– bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu;

Duomenų valdytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise;

Duomenų tvarkytojas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

Duomenų gavėjas– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;

Trečioji šalis– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;

Duomenų subjekto sutikimas– bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;

Asmens duomenų saugumo pažeidimas– saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga;

Slapukas – nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

11.7. Kliento ar Duomenų subjekto teisės:

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis (Duomenų subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su asmens duomenimis)

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė reikalauti ištaisyti duomenis (Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą)

–  Kliento ar Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti duomenis arba teisė būti pamirštam (Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis)

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė apriboti duomenų tvarkymą (Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą)

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė į duomenų perkeliamumą (Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui)

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė nesutikti (Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis)

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė atšaukti sutikimą (Kai Asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą)

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė dėl savo asmens duomenų tvarkymo kreiptis su skundu į priežiūros instituciją, jei klientas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

– Kliento ar Duomenų subjekto teisė dėl savo teisių įgyvendinimo kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną ar asmens duomenų valdytoją.

– kitos teisės aktais numatytos Kliento ar Duomenų subjekto teisės.

Prašymą dėl susipažinimo, pataisymų ar nesutikimo galite siųsti elektroniniu paštu adresu: info@dorishop.lt

11.8. Susipažinti su Asmens duomenimis gali tik tokią teisę turintys UAB “Lenova” darbuotojai, trečiosios šalys, kiti asmenys, kai to reikalaujama arba leidžiama pagal įstatymus. Dorishop Parduotuvė patvirtina, jog pateikti asmens duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo bei pristatymo ir sąskaitos išrašymo tikslais. Dorishop Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Dorishop Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. UAB “Lenova” kliento asmens duomenis gali perduoti savo tiekėjams ir kitoms trečiosioms šalims, siekdami užtikrinti užsakymų pristatymą. Nė vienam iš šių tiekėjų ar trečiųjų šalių neduodamas leidimas naudoti asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

11.9. Klientas, užsiregistruodamas Dorishop Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis kitiems asmenims, Dorishop Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

11.10. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis ir Privatumo politika, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Dorishop Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus išsaugoti failai, siunčiami iš interneto serverio į jo kompiuterį. Šie failai reikalingi sėkmingam naršymui po Dorishop parduotuvę ir tai yra įprastas technologinis sprendimas dirbant bet kurio tipo interneto naršyklėmis.

11.11. Dorishop Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Klientų asmeninių duomenų apsaugai. Pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.

11.12. UAB “Lenova” saugo Jūsų asmeninę informaciją (Registravimosi metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, taip pat naršymo ir prisijungimo informacija) visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės mūsų Dorishop Parduotuvės paslaugomis. Jūsų Įvertinimus žvaigždutėmis saugomi tol, kol naudojatės mūsų Dorishop Parduotuvės paslaugomis. Užsakymo duomenys saugomi 2 metus nuo užsakymo atlikimo dienos. Gauti pranešimai, užklausos el.paštu, skundai, Facebook asmenines žinutes saugomos 12 mėnesių. Jeigu vyksta teisinis ginčas Jūsų duomenis gali būti saugomos ilgiau.

11.13. Informuojame, kad mes pasiliekame sau teisę daryti šios Privatumo politikos pakeitimus ir pataisymus, o apie padarytus pakeitimus mes pranešame paskelbdami juos mūsų svetainėje.

11.14. Esant skundams, norint pranešti apie pažeidimus ir kitais klausimais visada galite susisiekti su mumis:

UAB „Lenova“ Duomenų valdytojas į.k. 303564952,

buveinės adresas: Senasis Ukmergės kelias 4, LT-14302 Vilnius;

Tel.:+37069933586

Elektroninis paštas: info@dorishop.lt

 1. Baigiamosios nuostatos.

  11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
  11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Norų sąrašas Meniu 0 0 €
Į viršų